Jméno:
Heslo:

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

ORGANIZACE ZÁPISU PRO ROK 2020-2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat v květnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápisy k předškolní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 2. května 2020 do 16. května 2020.

ŽÁDOSTI DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MÁTE MOŽNOST DORUČIT VE DNECH OD PONDĚLÍ 4.5.2020 DO PÁTKU 15.5.2020

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. Zasláním do datové schránky školy  (každá škola má svou datovou schránku, zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba).

 

  1. E-mailem - pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).

 

  1. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou. Doporučujeme žádat pouze obyčejné zásilky, doporučené pošta nedoručuje a ředitelka by musela pro každý doporučený dopis chodit na poštu.

 

  1. Osobní podání - zákonný zástupce může vložit žádost s dalšími dokumenty do poštovní schránky školy – tam si je ředitelka vyzvedne.

 

  1. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

FORMULÁŘE POTŘEBNÉ K ZÁPISU a stanovená kritéria k přijetí

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání +potvrzení od lékařežádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání +potvrzení od lékaře

K lékaři zatím nechoďte, vzhledem k novým nařízením.

Jak tedy bude zápis probíhat a co škole doručit

Jak tedy bude zápis probíhat a co škole doručit?Jak tedy bude zápis probíhat a co škole doručit?

https://www.facebook.com/
Domů

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign